BYGNINGER ER BYENS RUM

Fremfor at skabe solitære enheder, stræber vi altid efter at skabe arkitektur og bygninger, der tænkes som en sammenhængende del af byens rum. Rum for den enkelte og samtidig et sted for alle.

BYGNINGER ER BYENS RUM

Fremfor at skabe solitære enheder, stræber vi altid efter at skabe arkitektur og bygninger, der tænkes som en sammenhængende del af byens rum. Rum for den enkelte og samtidig et sted for alle.

Dialog med landskabet

Ofte hengemt har landskabet spor og fortællinger, som for os er kimen til arkitekturen. Gennem præcise arkitektoniske og landskabelige indgreb stræber vi altid efter at ramme balancen, hvor det ene fremhæver det andet.

Dialog med landskabet

Ofte hengemt har landskabet spor og fortællinger, som for os er kimen til arkitekturen. Gennem præcise arkitektoniske og landskabelige indgreb stræber vi altid efter at ramme balancen, hvor det ene fremhæver det andet.

Rum til bevægelse

Legende rum skaber legende bevægelse. Fremfor at udforme rum og landskab der styrer hvordan folk skal bevæge sig, så stræber vi efter at skabe situationer, der spontant inviterer til leg og bevægelse.

Rum til bevægelse

Legende rum skaber legende bevægelse. Fremfor at udforme rum og landskab der styrer hvordan folk skal bevæge sig, så stræber vi efter at skabe situationer, der spontant inviterer til leg og bevægelse.

kultur gennem arven

Gennem arven forstår vi og udvikler vi kulturen. Modsat en romantisering, så stræber vi mod en arkitektur, der bliver en naturlig forlængelse af historien og samtidig en forståelig del af samtiden

kultur gennem arven

Gennem arven forstår vi og udvikler vi kulturen. Modsat en romantisering, så stræber vi mod en arkitektur, der bliver en naturlig forlængelse af historien og samtidig en forståelig del af samtiden

Udvikling i øjenhøjde

Vores omgivelser skal udvikles i øjenhøjde. Vi kvalificerer altid overordnede tanker med håndgribelige indgreb, så der opstår en stærk sammenhæng mellem den menneskelige skala, samt by, bygning og landskab.

Udvikling i øjenhøjde

Vores omgivelser skal udvikles i øjenhøjde. Vi kvalificerer altid overordnede tanker med håndgribelige indgreb, så der opstår en stærk sammenhæng mellem den menneskelige skala, samt by, bygning og landskab.