JAJA forsker i mobilitet!

JAJA lancerer en forskningsafdeling om fremtidens mobilitet og dens indvirkning på vores byer!

Vi står midt i et paradigmeskift. Teknologisk innovation (førerløse biler, delingsøkonomi, digitale platforme mv.), er sammen med vores miljøbevidsthed og den politiske og offentlige vilje på et kritisk punkt, som uundgåeligt og radikalt vil ændre den måde, vi bruger og bygger vores fremtidige byer på.

Hvor den teknologiske fascination historisk har været styrende for samfundets udviklingsretning, vil vores nye forskningsafdeling i stedet fokusere på de BYMÆSSIGE KVALITETER, som dette skift kan give mulighed for!

Vi vil undersøge forskellige teknologier, skabe nye samarbejder, flytte politiske dagsordener og skabe forståelse for, hvordan transportbehov og byer med stadig højere liveability kan smelte sammen i en sammenhængende helhed.

JAJA’s forskningsafdeling ledes af vores egen Robert Martin. Han har fået en forsknings ph.d. i samarbejde med RUC, Institut for Mennesker og Teknologi, og KADK, Institut for Bygningskunst, By og Landskab.

Vi glæder os til med eftertanke og ansvarlighed at udforske og skubbe udviklingen i vores byer!

Vi vil også gerne takke Statens Kunstfond og Innovationsfonden for at tildele os fondsmidler, der giver os mulighed for at kickstarte vores ambition om at kombinere forskning og praksis.

Date: 11 April 2018